MERVÄRDEN SOM GÖR SKILLNAD

Den helt nya Dynamic Command ™-transmissionen har konstruerats för att erbjuda en lång rad växlar som perfekt kombinerar traktorns hastighet med arbetet som ska utföras. Nästan omedelbar riktningsändring gör ditt arbete ännu lättare och effektivare.

Denna innovativa transmission som till fullo tillverkats på New Hollands fabrik i Modena, Italien, kommer att revolutionera sättet du arbetar på.

24X24
växlar totalt
48×48 med krypväxel

OMEDELBARA
växlingar under
belastning

8
växlar under belastning

MJUKA
riktningsändringar även i backar

3
växlingsområden

SMIDIGA
växlingar och byte av
växlingsområde hanteras automatiskt

RAKT I HJÄRTAT AV TRANSMISSIONEN

I hjärtat av den åttastegade Dynamic Command ™-transmissionen med tre växlingsområden finns en dubbelkoppling som liknar de som finns i automatväxlade sportbilar.
De fyra udda växlarna och en av de två kopplingarna sitter på den första axeln medan de fyra jämna växlarna och den andra kopplingen sitter på en andra axel.
Effekten överförs mellan de två kopplingarna på ett smidigt och okomplicerat sätt: när en udda växel kopplas ur av en koppling, läggs en jämn växel i med den andra kopplingen vilket garanterar en mjuk växling utan effektförlust.

Läs även här: www.dynamiccommand.com