Agro Maskiners Dataskydds/integritetspolicy

Respektive Agro Maskiner bolag är personuppgiftsansvarig för respektive behandling av personuppgifter och ansvarar för att uppgifterna skyddas på bästa sätt, se längst ner för kontaktinformation.

Agro Maskiner behandlar följande data om dig som kund:
• Ekonomisk information
Skulder, krediter, betalningar, köphistorik och verksamhetstyp.
• Kontaktuppgifter (Kundprofil)
Namn, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress och adress.
• Hemsida
IP-adress, plattform, tidzon och diverse inställningar.

Hur vi inhämtar och lagrar information om dig som kund:
• Kontakt
Mail, telefon och besök.
• Transaktioner
Köper, säljer eller tex. leasing.
• Internet
Hemsida, sociala medier, evenemang och tävlingar.

Syfte med informationen:
• Bekräfta identitet, förhindra bedrägerier.
• Följa gällande lagstiftning såsom bokföringslagar.
• Utföra våra förpliktelser mot dig som kund såsom support, köp och fakturering.
• Möjlighet till rätt erbjudande, tjänster och god kundservice.
• Marknadsföring i form av post, e-post och SMS.
• Bjuda in till evenemang och marknadsaktiviteter.
• För att ta kontakt och upprätthålla vår kundrelation med dig.
• Förbättra Agro Maskiners produkter, tjänster och utbud.

Tid som uppgifterna sparas:
Agro Maskiner sparar data den tid som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte som datan samlades in eller för att fullfölja våra åtaganden.
Det kan också vara lagstiftningen som avgör såsom bokföringslagen.

Rättigheter:
Du har rätt att begära ut ett registerutdrag, ändra dina uppgifter eller bli raderad (rätten att bli glömd).
Agro Maskiner skall även på uppmaning hjälpa till vid flytt av uppgifter (dataportabilitet).
I sådant fall vänliga kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.
Du har även rätt att närsomhelst lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med GDPR.

Övrig information:
Agro Maskiner säljer ALDRIG några uppgifter till tredje part och behandlar alla uppgifter inom EU.
Däremot kan uppgifterna komma att delas inom Agro Maskiner Gruppen, leverantörer och underleverantörer för att fullfölja våra åtaganden mot kunder och partners.
Agro Maskiner förbehåller sig rätten att hålla denna policy uppdaterad och skall alltid läsas på vår hemsida.

Kontaktinformation:
Vid frågor angående denna policy tveka inte att höra av dig till gdpr@agromaskiner.se

Agro Maskiner Billesholm AB (Org.nr: 5566288824)
Agro Maskiner Gringelstad AB (Org.nr: 5590374210)
Agro Maskiner Hurva AB (Org.nr: 5590401542)
Agro Maskiner Laholm (Org.nr: 5591577910)
Agro Maskiner Svedala AB (Org.nr: 5590500756)
Agro Maskiner Tomelilla AB (Org.nr: 5590530878)
Årröds Traktor & Maskin AB (Org.nr: 5561870709)