Faunamaster Seeder

Faunamaster seeder är en multifunktionell såmaskin. Den kan så  frön av praktiskt taget alla storlekar, från små klöverfrön till
stora frön som majs, på djup från 0-80 mm, samt applicera gödsel i samma arbetsgång.

Faunamaster seeder kan monteras på en ATV/UTV eller på en kategori 1-traktor med en 3-punkts koppling.

Faunamaster seeder är lätt att spänna till en ATV/UTV med kulfästet. Det inbyggda 12V manöverdonet garanterar snabb höjdreglering utan att föraren behöver kliva av ATV:n. Undertransport kan maskinen höjas elektroniskt till 200 mm.

Läs mer på deras hemsida: www.faunamaster.com