Närlants sortiment

Närlant Import AB är ett importföretag för maskiner inom lantbruk, grönytor, skogsbruk och miljövård med 42 år i branschen.
Närlant Import AB har en stark kvalitetsprofil, såväl produkt- som servicemässigt.
Närlant Import AB följer alltid maskinbranschens utveckling med stort intresse. Detta för att ständigt utveckla vårt maskinprogram och erbjuda våra kunder en tilltalande lösning.

Läs mer på Närlants hemsida.
www.narlant.se