New Holland Traktor

Traktorer från New Holland .

Det finns alla från små och smidiga traktorer som passar för små odlingar, golfbanor, entreprenörer, kommuner och fritidsjordbrukare.

Till de största med kraft och effektivitet, alltid med hösta komfort.