Pöttingers vallsortiment

Modernaste programmet för slåtteraggregat, hövändare, strängläggare och självlastarvagnar. Hög snittkvalitet, små förluster av bitar och perfekt markanpassning garanterar den bästa möjliga foderkvaliteten och de bästa skördarna.

Kontakta oss för mer information.

Se även Pöttingers hemsida.