Tillbehör / redskap

Allt tillverkas i egen verkstad i Karlshamn. K-vagnen har tillverkat vagnar och övrig utrustning i mer än 25 år till kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsbolag, golfbanor och entreprenörer m.fl. Mer än 4000 K-vagnar har tillverkats.